خط در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۲۶ ۲:۱۸:۲۹

دیدن خط صاف در فال قهوه

خط ها نمادی هستند که در فال قهوه زیاد مشاهده می شوند اما معانی مختلفی دارند و اکثرا با نماد های مجاورشان تعبیر می شوند.
خط ها اکثرا به معنی سفر هستند یا مسیری که در زندگی پیش رو داریم را نشان می دهند.
خط موج دار به معنی این است که شما در کارتان بالا پایین خواهید داشت و مسیر سختی را در پیش دارید.
خط صاف به معنی پیشرفت در کار است و مسیری پر از خوشحالی ، صلح و آرامش را نشان می دهد.
خط منحی به معنای شک و تردید است و مسیری از بازگشت به گذشته یا سکون و ایستایی را نشان می دهد.

خط در فال قهوه خط صاف در فال خط منحنی در فال خط موج دار در فال قهوه فال واقعی قهوه تعبیر خط در فال قهوه معنای خط در فال قهوه

جزیره در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۹:۶

دیدن جزیره در فال قهوه

جزیره در فال قهوه جزیره در فال فال واقعی قهوه

احساس جدا شدن از بقیه. شما باید هرچیزی را که در زندگی به شما گذشته است را مورد بازبینی قرار دهید و به خودتان فکر کنید.

 

تپه در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۸:۶

دیدن تپه در فال قهوه

تپه در فال قهوه دیدن کوه در فال قهوه تپه در فال

تپه مسیر زندگی شما را نشان می دهد. تپه به این معنی است که تمام دستاورد های شما با کار سخت به دست می آید. پس بهتر است که تلاشتان را بیشتر کنید.

پا در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۷:۶

تعبیر پا در فال قهوه

پا در فال قهوه پاها در فال قهوه دیدن پا در فال قهوه پا در فال فال واقعی

پا نماد خوبی است. اگر نماد پا را در فنجان خود مشاهده کرده اید به این معنی است که یک سفر کوتاه در انتظار شماست یا کسی از راه بسیار دور می آید تا شما را ببیند!

پر در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۶:۶

دیدن پر در فال قهوه

پر در فال قهوه تعبیر پر در فال قهوه بال در فال قهوه فال واقعی

نامه یا سند بسیار مهمی قرار است به شما برسد. چه در مدرسه ، محل کار یا خانه. این نامه قرار است خبر های خوبی به شما بدهد.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748