فال قهوه روزانه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱/۲۸ ۰:۰:۶

فروردین: فردی دست و دلباز هستید که دوست دارید به دیگران کمک کنید. هرچه بیشتر به نیازمندان یاری برسانید کار خودتان نیز رونق بیشتری می گیرد و موقعیت تان بهتر می شود.

اردیبهشت: در طال خود همسری محجوب و پاکدامن دارید که همیشه نگران شماست.

خرداد: نشان طول عمر. زندگی طولانی و توام با سلامتی خواهید داشت. هرچند که همیشه باید مراقب سلامتی خود باشید و از خطر دوری کنید.

تیر: احساسات و عواطفی پر شور و حرارت دارید. امیدوار باشید، به هدف خود نزدیک می شوید.

مرداد: به مال و ثروت زیادی دست پیدا می کنید. نباید از این همه نعمت و مال دچار خودباختگی و تکبر بشوید. آن را در راه صحیح به کار بندید و اسراف نکنید.

شهریور: مشکلات زیادی را بر دوش خود حمل می کنید. از هر طرف با بدبیاری روبرو می شوید. اما نباید کنترل خود را از دست بدهید. با صبر و پشتکار قادر خواهید بود بر آنها غلبه کنید.

مهر: اگر مجرد هستید، دل به عشقی می سپارید و با کسی نامزد می کنید.

دی: دچار گرفتاری یا بیماری شده اید و تنها راه علاج آن روی آوردن به ورزش است.

آذر: در کاری که بیم رسوایی در آن وجود دارد شرکت نکنید. مواظب آبروی خود باشید. از دوستان ناباب و ریاکار خود دوری کنید. به شایعات و حرفهای بی اساس دیگران توجهی نکنید.

دی: با تلاش و سختکوشی می توانید زندگی خود را اداره کنید. به اتکای استعدادها و لیاقتهای خود قادر خواهید بود به ثروت و رفاه برسید.

بهمن: به زودی صاحب بچه می شوید. احتمالا یک مسافرت دریایی در پیش دارید که به سرزمینهای دوردست است.

اسفند: به زودی خبر خوشحال کننده ای دریافت می کنید. ممکن است از راه دور نامه ای برایتان برسد. یا شاید برای شرکت در جلسه ای مهم از شما دعوت به عمل آید. احتمال دارد ترفیع مقام بگیرید

مطالب فوق صرفاً جنبه سرگرمی دارد
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند