مارمولک در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۱۶:۶

دیدن مارمولک در فال قهوه

فال حیوانات تعبیر شکل مارمولک در فال قهوه

مارمولک درباره چیزی یا کسی است که شما قادر به باور کردن آن نیستید یعنی برای شما غیر قابل باور است.
ممکن است که شما نیاز به مشاوره داشته باشید. پذیرش چیزها در زندگی می تواند یک کار دشوار باشد؛ دیدن مارمولک در فال قهوه به این معنی است که شما باید در زندگی دست از یک سری چیز ها بکشید.
مارمولک به معنای تصمیم گیری های دشوار است، گاهی اوقات سخت است که از چیزها دور شویم.
ما در مورد مرگ حرف نمی زنیم که چاره ای ندارد بلکه در مورد چیز هایی حرف می زنیم که باید اجازه بدهیم آن ها بروند یعنی باید از یک سری چیز ها بگذریم تا خوشی در زندگی ما به وجود بیاید.

بیش از یک مارمولک: نشان می دهد که شما فردی هستید که به راحتی می تواند با بسیاری از مسائل یا مشکلات مقابله کند. این همچنین نشان می دهد که شما در مقابل سختی ها بسیار قوی هستید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند