لاک پشت در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن لاک پشت در فال قهوه

لاک پشت در فال قهوه لاک پشت در فال فال حیوانات

به عنوان یک نماد، لاک پشت نشان دهنده طول عمر، وفاداری و احتیاط است. اساسا، لاک پشت در فنجان قهوه، نشان دهنده شخصیت شماست که قبل از عادت کردن به شرایط جدید احتیاط می کند.
شما همیشه به دیگران وفادار هستید. این نماد همچنین نشان می دهد که شما برای عادت کردن به شرایط جدید به زمان احتیاج دارید.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند