سیب در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۲۶:۷

دیدن سیب در فال قهوه

سیب در فال قهوه میوه سیب سیب درختی در فال قهوه فال واقعی قهوه

سیب تفاسیر مختلفی دارد که در مطلب زیر آن ها را شرح می دهیم.
گفتنی است که سیب نماد مثبتی است.سیبب نماد دانش ، قدرت و خلاقیت است. اگر سیب گاز زده است شما در رسیدن به اهداتان به مشکل بر خواهید خورد.موفقیت در کسب و کار. اگر سیب گاز زده باشد شما در امور مالی به مشکلات جزیی بر خواهید خورد.همچنین سیب نماد باروری و خلاقیت نیز هست.زندگی طولانی ، موفقیت در دانشگاه و کار.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند