فال قهوه روزانه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱/۲۷ ۰:۰:۷

فروردین: رفتارتان را با کسی که روزیتان از جانب اوست درست کنید زیرا هر چه قدر هم که جابجا شوید کسی مثل او پیدا نمی کنید.

اردیبهشت: با انسانی آگاه و باتجربه مشورت کنید و دستوراتش را انجام دهید تا به موفقیت دست یابید. برای هدف برنامه ریزی کنید موفقیت بدون برنامه ممکن نیست

خرداد: موفقیت از آن شما می شود

تیر: شرایط نامناسب در پیش باعث میشود تا برتری هایی خود را به دیگران ثابت کنید و اعتماد بزرگترها و افراد مهم را جذب کنید. شادی در پیش است

مرداد: دچار درگیری و اختلاف می شوید. از دوستان ناموافق دوری کنید. خشم خود را کنترل کنید و کمی خونسرد باشید.

شهریور: در موضوعی که شما را در تنگنا قرار داده، با تلاش و کوشش، گشایشی رخ می دهد و به شما کمک می رسد.

مهر: هیچ گاه کار امروز را به فردا واگذار نکنید و در همه حال موقعیت خود را حفظ نمایید و از هر فرصتی که دارید برای انجام کارها استفاده کنید و همواره موقعیت شناس باشید.

آبان: فردی در نزدیکی شماست که بسیار به شما حسادت می کند، مواظب اطرافتان باشید و سعی کنید باعث به وجود آمدن حسادت دیگران نشوید.

آذر: موفقیت مالی . افزایش دارایی . رسیدن به سود

دی: عینک بدبینی را از چشم خود بردارید. باید واقعیت را همان گونه که هست ببینید تا بتوانید قضاوت صحیحی داشته باشید. رفتار خود را با دوستان و نزدیکانتان تغییر دهید.

بهمن: افرادی را که می توانند حتی کوچکترین اثر مثبتی در زندگیتان داشته باشند از دست ندهید به ظاهرتان اهمیت دهید راهی را که عقل فرمان می دهد انتخاب کنید

اسفند: از هر اتفاق بدی نهراسید زیرا این اتفاقها همیشه نشانه بدی نیست و شروع روزهای بهتری برای شماست

مطالب فوق صرفاً جنبه سرگرمی دارد
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند