آتش در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۰:۳۰:۱۹

دیدن آتش در فال قهوه

آتش در فال قهوه دیدن آتش در فال قهوه تعبیر آتش در فال قهوه

آتش نماد بسیار خوبی است! آتش نشان دهنده ی شور و عشق است. زمانی که هیچ امیدی وجود ندارد شما چیزی به دست خواهید آورد. شما در کارهایتان موفق می شوید اما نباید شتاب زده تصمیم گرفت و از واکنش های خیلی زیاد بپرهیزید.

 

بطری در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۰:۰:۱۶

دیدن بطری در فال قهوه

بطری در فال قهوه شیشه در فال قهوه تعبیر بطری فال واقعی قهوه

بطری می تواند نماد خبر خوب یا بیماری باشد.
اگر یک بطری در فال قهوه ببینید به معنای لذت و خوشحالی است. اگر چندین بطری در فال قهوه ببینید به معنای بیماری است.
بطری به معنای سلامتی ضعیف نیز هست.

کرم در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۵۹:۶

تعبیر کرم در فال قهوه

کرم در فال قهوه دیدن کرم در فال قهوه کرم در فال تعبیر واقعی گرم کرم ها در فال

کرم نماد خوبی در فال قهوه نیست. کرم نشانه ی دشمنان مخفی ،‌ بیماری ای در خانه ، مشکلات و نگرانی های زیاد است.
اگر چند کرم در فنجان خود مشاهده کرده اید یعنی این مشکلات بیشتر خواهد بود.

سبد در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۵۸:۷

دیدن سبد در فال قهوه

سبد در فال قهوه دیدن سبد تعبیر سبد فال قهوه سبد شکسته در فال قهوه

سبد بسته به شکلش تفاسیر مختلف دارد.
اگر سبد خالی باشد یعنی شما در آينده با نگرانی های مالی رو به رو خواهید شد.
اگر سبد پر باشد یعنی شما در آینده با موفقیت های مالی و پی در پی مواجه خواهید شد.
اگر سبد شکسته باشد یعنی شما در کار های مالی شکست خواهید خورد.

 

 

شبدر در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۵۶:۷

دیدن شبدر چهار برگ در فال قهوه

شبدر در فال قهوه دیدن شبدر در فال قهوه فال واقعی قهوه

شبدر در فال قهوه نماد مثبتی است و همه با مفهوم آن آشنایی دارند. شبدر نماد شانس است.
اگر در فنجان خود شبدر را مشاهده کرده اید یعنی شانس با شما یار است و باید سریع عمل کنید. خوشبختی و رفاه در انتظار شماست.
در بعضی تفاسیر شبدر نماد این است که شما باید زندگی گذشته خود را رها کنید . به الان بپردازید.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748