معنای اسم خدا در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲۳:۵۶:۶

دیدن اسم خدا در فال قهوه

نام خدا در فال قهوه دیدن اسم خدا در فال قهوه فال قهوه الله

دیدن اسم الله در فال قهوه یکی از بهترین نشانه ها در فال قهوه هست چه اسم الله چه نام خدا در فال قهوه شما بیفتد به این معنا هست که از طرف خداوند مورد حمایت هستید یا اینکه یکی از مشکلات زندگی شما به صورت معجزه واری حل میشود. در کل نام خدا در فال قهوه به معنای معجزه هست.

قوش در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲۳:۵۵:۷

دیدن قوش در فال قهوه

قوش در فال قهوه دیدن قوش در فال قهوه باز در فال قهوه عقاب در فال قهوه

قوش در فال قهوه به معنای این هست که برای شما مشکلی به وجود می آید که دلیل این مشکل حسادت یکی از اطرافین شماست ، به جود آمدن یک مشکل توسط اطرافیان.
خطرات ناگهانی در کمین شماست پس مواظب باشید. در کل قوش به معنای شخص بسیار حسودی در اطراف شماست.

کلاه در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲۳:۵۴:۶

معنای کلاه در فال قهوه

کلاه در فال قهوه دیدن کلاه در فال قهوه کلاه

کلاه در فال قهوه به معنای موقعیت جدید در زندگی هست مثل شغل جدید و تغییر شغل یا وضعیتی جدید مثل ازدواج یا طلاق.
اگر شما در حال انجام دادن کاری و تلاش برای موفقیت هستید به احتمال زیاد در این تلاش ناکام خواهید ماند.

ساز چنگ در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲۳:۵۳:۶

دیدن ساز چنگ در فال قهوه

ساز چنگ در فال قهوه معنی ساز چنگ در فال قهوه چنگ در فال قهوه

چنگ در فال قهوه به معنای هماهنگی در زندگی و عشق شما هست. اگر در فال خود ساز چنگ را مشاهده کرده اید به این معناست که به زودی هماهنگی ای  در زندگی کاری و عشقی شما ایجاد میشود.

دست بند در فال قهوه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲۳:۵۲:۶

دیدن دستبند در فال قهوه

دست بند در فال قهوه دستبند درفال قهوه معنای دست بند درفال قهوه

دستبند به معتای مشکلات قانونی است که به زودی برای شما اتفاق می افتد به معنای گرفتاری قضایی یا قانونی است. اگر دستنبند بزرگ باشد به معنای این هست که این مشکل برای صاحب فال به وجود می آید اگر کوچک باشد اشاره به اطرافیان صاحب فال دارد.

به معنای زندان و زندانی شدن نیز هست.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748