گورخر در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۱۷:۶

تعبیر گورخر در فال قهوه

گورخر در فال قهوه فال واقعی قهوه دیدن گورخر نماد گورخر تعبیر گورخر

گورخر به معنای ماجراجویی عظیم و یک زندگی بی نظیر است. بهتر است که از تفریح با دوستانتان دست بردارید و کمی به سفر بروید.
سعی کنید که کمتر به دوستان توجه کنید و کمی به خودتان برسید و به ماجراجویی بروید مخصوصا خارج از کشور!

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند