قلب در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۱۴:۵

نماد قلب در فال قهوه قهوه فال قلب نماد قلب قلب در فنجان قهوه قلب در قهوه فال قهوه قلب قلب در فال قهوه به چه معناست معنی قلب در فال قهوه چیست

دیدن قلب در فال قهوه


قلب یکی از بهترین نماد ها در فال قهوه است. اما برای تفسیر آن باید به نیت و اینکه قلب کجا قرار گرفته است دقت شود.
به صورت کلی قلب به معنای شروع رابطه ی جدید ، عشق ، رسیدن به خواسته ها و آرزوها است.
اگر قلب روی دیواره باشد یعنی صاحب فال وارد رابطه ی جدید می شود یا رابطه ی عاطفی فعلی فرد بهتر خواهد شد.
اگر قلب سیاه باشد به عشق از دست رفته یا فراموش شده تعبیر می شود.
اگر قلب در ته ففنجان بیفتد یعنی صاحب فال به نیت خود می رسد.
برای افراد متاهل قلب به معنای فرزندی جدید است.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند