اسب در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۷:۵

اسب در فال قهوه تعبیر دیدن اسب در فال قهوه دیدن اسب در فال قهوه تعبیر اسب در فال قهوه معنی اسب در فال قهوه

تعبیر اسب در فال قهوه

دیدن اسب در فنجان قهوه ، نشان دهنده قدرت ، موفقیت و توانایی است. اسب نماد خواسته ها و آرزوها است.
دیدن اسب در فنجان قهوه نشان دهنده ی این است که آرزو های شخص به زودی تحقق می یابد.

نماد اسب بیان می کند که یک فرد به رتبه های بالاتر در زندگی اش ارتقا می یابد .
اگر فقط سر اسب دیده شود، به این معنی است که فرد یک سفر یا کار جدیدی را شروع می کند و نتیجه ی خوبی از آن می گیرد.
اگر یال اسب بلند باشد، این نشان دهنده ی ثروتی بزرگ در آینده است.

اگر فنجان قهوه متعلق به یک خانم باشد، نماد اسب نشان می دهد که این خانم به زودی ازدواج می کند و خانواده اش را ترک می کند.
به طور کلی نماد اسب در فنجان قهوه تفسیری مثبت دارد زیرا آن نماد خوشبختی، قدرت و موفقیت است.
اسب یکی از بهترین نماد ها در فال قهوه است و اگر در نعلبکی باشد به معنای موفقیت شغلی تعبیر می شود.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند