طاووس در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۱۰:۸

طاووس در فال قهوه طاووس قهوه طاووس زیبا در فال قهوه معنای طاووس در فال قهوه معنی طاووس در فال قهوه

دیدن طاووس در فال قهوه

دیدن طاووس در فال قهوه به معنای رسیدن به شادی و موفقیت است. طاووس در فال قهوه تفسیری مثبت دارد.
به طور کلی نماد طاووس در فال قهوه به معنای خانه، ماشین و املاک است و کسی در فال قهوه خود طاووس ببیند به زودی از لحاظ اقتصادی تغییری در حال صاحب فال ایجاد می شود.
اگر صاحب فال خانم باشد به معنای همسری پولدار و با وفا است. اگر صاحب فال آقا باشد طاووس به زنی خوش سیما تعبیر می شود.
نماد طاووس در فال قهوه نشان می دهد که فرد مقدار زیادی پول به دستش می رسد.
اگرچه طاووس پرهایش قابل تحسین و جادویی است ، اما صدای بسیار گوش خراشی دارد و به همین دلیل، گاهی اوقات طاووس در فال قهوه به عنوان یک دوست تفسیر می شود که گرم و دوست داشتنی رفتار می کند اما پشت سر شما حرف می زند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند