زنبور در فال قهوه

۱۳۹۹/۶/۱ ۱۴:۲۲:۳۶

معنی زنبور در فال قهوه

زنبور بی عسل در فال قهوه بر خلاف زنبور عسل نماد جالبی در فال قهوه نیست. زنبور بی عسل به معنای شروع مشکلات عشقی و عاشقانه است که احتمالا توسط شخصی دیگری به وجود می آيد.
علت این مشکلات هرچه باشد شما باید آن ها را سریعا حل کنید و در صورت لزوم با آن شخص برخورد کنید یا اینکه از این زنبور نیش بخورید!
زنبور بی عسل به معنای خطرات و آسیب های کوچک است. هم چنین به معنای دردسر و مشکلات در عشق نیز تعبیر می شود.
زنبور بی عسل با زنبور عسل تفاوت هایی دارد مثلا زنبور بی عسل بزرگ تر از زنبور عسل است.

زنبور در فال قهوه دیدن زنبور در فال قهوه زنبور در فال زنبور ها در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند