کرکس در فال قهوه

۱۴۰۰/۳/۲۷ ۱۱:۰:۱۴
معنی لاشخور در فال قهوه

نماد کرکس به معنای تولدی دوباره ، برابر سازی ، درک ، اعتماد ، جدیت ، تدبیر ، هوش ، تمیزی و محافظت است.دیدن کرکس در فال قهوه ممکن است کمی ناراحت کننده باشد. بنابراین ، می تواند به این معنی باشد که زندگی خود را باید پاکسازی کنید و از آنچه "مرده یا راکد" است خلاص شوید.
جایی برای فرصت های جدید آزاد کنید ، انرژی های منفی یا ارتعاشات را از بین ببرید.کرکس در مورد تصفیه و بازگرداندن هماهنگی در زندگی شما صحبت می کند.
این نماد نشان می دهد که زمان اصلاح اشتباهات و خلاص شدن از قید و بندهای نفسانی است.


vulture
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند