کوزه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۳۱ ۱۴:۴۲:۲

معنی کوزه در فال قهوه

وقتی که کوزه در فنجان کسی نقش ببندد یعنی صاحب فال دارای استعداد های نهفته ای است.صاحب فال باید به درون خود توجه کند و اتسعداد های نهفته ی خود را کشف کند.
اگر کوزه به رنگ تیره در فال قهوه کسی نقش ببند ، به معنای یک چیز قدیمی است که پنهان شده است. این چیز قدیمی ممکن است احساسات ،‌ پول ، طلسم و ... باشد.
البته کوزه ی تیره بیشتر به چیز های منفی اشاره دارد. کوزه در کل به معنای ثروت ، پول و شادی نیز هست.
کوزه به معنای تصمیمات حساس ، بین مادیات و معویات است پس در مورد آن آگاه باشید.

کوزه در فال قهوه معنای کوزه در فال قهوه تعبیر کوزه در فال قهوه دیدن کوزه در فال قهوه معنای کوزه در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند