چتر در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۶:۶

دیدن چتر در فال قهوه

چتر در فال قهوه دیدن چتر فال قهوه فال واقعی چتر

چتر تفاسیر مختلفی دارد که به آن ها اشاره می کنیم:

حفاظت خوب یا عشق جدید
سختی و ناراحتی
ناراحتی ، نیاز به سرپناه اگر چتر باز باشد آن را پیدا می کنید و اگر بسته باشد سرپناه یافت نمی شود.
سرپناهی در مقابل موانع و مشکلات مالی

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند