انگشتانه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۳۰ ۲:۵۳:۴۵

دیدن انگشت دونه در فال قهوه

انگشتانه در فال قهوه به معنای مشکلاتی در خانه یا روابط نزدیک است که حل می شوند و به زودی کسی پیدا می شود که از شما در برابر مشکلات حمایت کند.اگر در فال قهوه ی خود نماد انگشتانه را مشاهده کرده اید یعنی باید صبر داشته باشید تا این مشکل حل شود.
انگشتانه در فال قهوه می تواند به معنای این باشد که شما مدت زیادی در برابر سختی ها و مشکلات مقاومت کرده اید اما حالا زمان آن فرا رسیده است که به خودتان استراحت بدهید.
انگشتانه در فل قهوه به معنای انسان های فداکار و از خود گذشتگی نیز هست.

انگشتانه در فال قهوه انگشت دونه در فال قهوه معنای انگشت دونه در فال قهوه انشگت دانه در فال قهوه دیدن انگشت دانه در فال قهوه تعبیر انگشت دونه در فال

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند