چادر در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۰:۳۱:۶

تعبیر چادر درفال قهوه

چادر در فال قهوه دیدن چادر در فال قهوه تعبیر چادر فال واقعی قهوه

چادر نماد سفر است. اگر در فنجان قهوه ی خود چادر مسافرتی ببینید یعنی شما به سفری کوتاه و به همراه دوستان نزدیکتان می روید. اگر این موقعیت پیش آمد حتما پیشنهاد سفر را قبول کنید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند