راه پله در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۱۶:۶

دیدن راه پله در فال قهوه

راه پله در فال قهوه دیدن پله در فال فال قهوه فال زیبا

اگر شما در حال بالا رفتن از راه پله هستید پس چیزی به دست می آوردید اما اگر در حال پایین آمدن هستید پس شما در حال نزدیک شدن به یک تله هستید!

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند