مار در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۷:۳۸:۶

تعبیر مار در فال قهوه

دیدن مار در فال قهوه به معنی دشمنی از جنس مونث است. شخصی از جنس مخالف شما سعی می کند که شما را اغوا کند یا یکی از عزیزانتان را بگیرد. همچنین به معنی خیانت در کار نیز هست.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند