تعبیر حلزون در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۲۸:۵

 فال قهوه فال حیوانات فال قهوه فال حلزون در فال قهوه نشانه ی چیست تعبیر حلزون در فال قهوه حلزون در فال قهوه نشانه ی چیست

دیدن حلزون در فال قهوه


حلزون در فال قهوه به معنی این است که کار های شما آرام ولی تا آخر پیش می روند و کاملا امن هستند.
اگر حلزون به رنگ سیاه باشد به این معنی است که تعلل در کارها باعث آسیب به شما می شود.
اگر حلزون سفید باشد به معنای این است که کارهایتان را به درستی انجام داده اید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند