اره در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲۶ ۱۴:۵۷:۱

دیدن ارّه در فال قهوه

ارّه در فال قهوه معمولا نماد جالبی نیست و به معنای دردسر از طرف غربیه ها قملداد می شود.
اگر کسی در حال اره کردن چیزی است (صاحب فال) به معنای این است که آن ها در حال ساختن رویاهای خود هستند.
اگر کسی غیر از صاحب فال اره به دست دارد یعنی از طرف آن شخص به شما ضرری خواهد رسید.
همچنین اره می تواند به معنای یک دعوای غیر منتظره با اشخاص غربیه نیز باشد.

اره در فال قهوه دیدن اره در فال قهوه معنای اره در فال قهوه تعبیر اره در فال قهوه معنی اره در فال

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند