کرگدن در فال قهوه

۱۴۰۰/۵/۲۳ ۱۱:۰:۱۷
معنی کرگدن در فال قهوه

کرگدن به معنای بروز مشکلی برای شما است که برای غلبه بر آن تلاش خواهید کرد. کرگدن ها با لجاجت در ارتباط هستند ، بنابراین شاید شما باید اشتباهات خود را بشناسید و روش انجام کار دیگران را در نظر بگیرید. کرگدن نیز به معنای سختی است.
هم چنین کرگدن نمادی از استقامت ، استحکام ، قدرت و مقاومت است.


rhinoceros
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند