کبوتر در فال قهوه

۱۳۹۹/۶/۴ ۲۰:۱۵:۴۴

تعبیر کبوتر در فال قهوه

کبوتر در فال قهوه نماد خوبی است و به صورت کلی به معنای دریافت اخبار خوب است. اگر درفال قهوه ی خود نمادی را مشاهده کردید که سر پرنده و تن انسان دارد به معنای این است که شخصی سعی می کند تا پیامی به شما برساند اما به نوعی با مانع یا تاخیر مواجه می شود.
کبوتر در فال قهوه به معنای رسیدن پول از جایی نامعلوم نیز هست. بهبود و ماندگاری موفقیت در تجارت نیز از معانی کبوتر است.
تفاسیر دیگر کبوتر به شرح زیر است:
کبوتر می تواند نماد یک نشست کاری و پیشرفت در کار های تجاری باشد.
روزهای آینده پر از خبر های خوب است!
بهبود کسب و کار و پیشرفت.

تعبیر کبوتر در فال قهوه معنی کبوتر در فال قهوه معنای کبوتر در فال قهوه  کبوتر در فال قهوه دیدن کبوتر فال واقعی قهوه نماد کبوتر

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند