عطر در فال قهوه

۱۳۹۹/۱۱/۴ ۱۱:۰:۱۲
معنی عطر در فال قهوه

عطر در فال قهوه نماد نوعی هدیه غیرمنتظره و بسیار دلپذیر است که از یک غریبه دریافت خواهید کرد.اتفاقات شاد و شادی آور را رقم می زند.
عطر در فال قهوه
. اگر عطر دلپذیر است ، در واقع برای یک قرار عاشقانه آماده باشید. برای یک دختر مجرد ، این ازدواج آینده است.
اگر عطر بریزید ، نشان می دهد چیز خوبی که باعث خوشحالی شما شده را از دست خواهید داد. اگر بطری عطر سقوط کند ، خواسته های مخفی و امور مهم شما برآورده نمی شود ، حتی اگر در ابتدای کار بسیار امیدوار کننده باشد.
اگر از عطر استفاده می کنید ، بدین معنی است که توسط فردی که به او اعتماد دارید فریب می خورید.
عطر ریخته شده علامت بدی است ، به معنی از دست دادن شادی. بطری شکسته عطر منادی آرزوها و امیدهای برآورده نشده است
فروید گفت اگر هنگام خواب عطر بخرید ، رابطه شما با شریک زندگی قابل اعتماد و با دوام است. اگر عطر بریزید ، احتمال واقعی بارداری را نشان می دهد. اگر یک بطری عطر شکسته باشد ، این نشانه نارضایتی ، نارضایتی در رابطه با یک شریک زندگی است.
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند