لاک ناخن در فال قهوه

۱۴۰۰/۳/۲۸ ۱۱:۰:۱۶
معنی لاک در فال قهوه

لاک ناخن در فال قهوه نمادی از تزئین یا پنهان کردن نقص چیزی است.
همچنین لاک ناخن می تواند حسادت یکی از همکاران شما را در محل کار نشان دهد(اغلب خانم ها).
لاک ناخن در فال قهوه نشانه ی خوبی است که به معنای تغییرات و احساسات مثبت در زندگی است.


nailpolish
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند