موش در فال قهوه

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

دیدن موش در فال قهوه

موش در فال قهوه دیدن موش در فال قهوه تعبیر موش در فال قهوه

موش نماد ناراحتی و خشم و عصبانیت است.
وقتی که شما موش را در فنجان قهوه خود ببینید به این معنی است که شما در زندگی خود به مشکل جزیی برخورده اید و می خواهید از آن فرار کنید اما بهتر است که آن را حل کنید و به آرامش برسید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند