کوه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۱۵:۹

دیدن کوه در فال قهوه

کوه در فال قهوه نماد کوه در فال قهوه کوه ها در فال واقعی قهوه معنی کوه در فال قهوه

کوه نماد موانع است. به دست آوردن موفقیت برای شما ، آسان نخواهد بود. شما موانع زیادی را در راه دارید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند