میمون در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۳۰:۱۹

میمون در فال قهوه میمون فال حیوانات میمون در فال قهوه نماد چیست تعبیر میمون در فال قهوه میمون در فلا قهوه نشانه ی چیست

دیدن میمون در فال قهوه

اگر در فالتان میمون را مشاهده کرده اید بهتر است که کمی مراقب باشید چون میمون به این معنی است که دوست یا یکی از نزدیکان قصد دارد که شما را بازی دهد.
میمون همچنین به معنای فردی است که بسیار شوخ طبع است و سعی میکند با شوخی و خنده توجه همه را جلب کند و از این طریق از اعتماد افراد سواستفاده کند.
میمون به عنوان نمادی از خیانت دوستان نیز محسوب می شود.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند