گرز در فال قهوه

۱۳۹۹/۶/۶ ۲۲:۳۲:۲

دیدن چماق در فال قهوه

گرز یا چماق در فال قهوه هم نمادی مثبت است هم منفی.گرز به صورت کلی در فال قهوه به معنای قدرت ،‌ جایگاه اجتماعی بالا و دعوا و نزاع است. اگر در فنجان قهوه ی خود نماد گرزی بزرگ که به رنگ روشن افتاده است را دیده اید یعنی به زودی صاحب قدرت زیادی خواهید شد. اگر گرز ها کوچک و به رنگ تیره بود به معنای دعوا و نزاع است.
در کل اگر رنگ گرز روشن باشد یعنی قدرت و اگر تیره باشد به معنای دعوا و نزاع است. اگر گرز شکسته در فال قهوه ی خود ببینید یعنی قدرتتان را از دست خواهید داد.

گرز در فال قهوه چماق در فال قهوه دیدن گرز در فال قهوه دیدن چماق در فال قهوه معنای گرز در فال قهوه معنای چماق در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند