نردبان در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲۵ ۲۰:۴۳:۲۲

معنی نردبان در فال قهوه

نردبان در فال قهوه به صورت کلی به معنای ارتقا ،‌ ترفیع و مسافرت است.
معنی نردبان در فال قهوه بسته به جایی که در فنجان افتاده است متفاوت است.
اگر فنجان در نزدیکی لبه ی فنجان بیفتد به این معناست که شما هر مشکلی که داشته باشید به زودی راه خروج از آن مشکل را پیدا خواهید کرد.
اگر نردبان به صورت افقی در فال قهوه افتاده باشد یعنی در حال حاضر شما آن چه را که برای رسیدن به موفقیت نیاز می باشد را ‌دارید و فقط باید هدفتان را مشخص کنید.
همچنین دنربان به معنای این است که سرنوشت شما در دست خودتان قرار دارد و فقط شما می تونید به خودتان کمک کنید.

دیدن نردبان در فال قهوه معنی نربان در فال قهوه تعبیر نردبان در فال قهوه نردبان در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند