چاقو در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۱۳:۶

دیدن چاقو در فال قهوه

چاقو در فال قهوه نماد چاقئ در فال قهوه چاقو فال قهوه

چاقو در فال قهوه نماد بد و شوم است و به معنای این است که شما به زودی با یکی از دوستانتان یا معشوقتان بحثتان می شود و به رابطه ی خود پایان می دهید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند