بالن در فال قهوه

۱۳۹۹/۱۰/۴ ۱۱:۰:۲۱
دیدن بالن در فال قهوه

دیدن بالن در فال قهوه نشان دهنده بالا رفتن از لحاظ اجتماعی ، محبوبیت یا شهرت است. پیشرفت احساسی برای مدت زمانی کوتاه.
بالن در فال قهوه
. احساس خوب بودن نسبت به افراد دیگر بزرگتر ، بهتر یا باهوش تر. نگاهی مثبت تر یا مطمئن تر از دیگران نسبت به دگیران.
اگر بالن ضربه خورده باشد به معنای احساس لذت از برتری اجتماعی یا لذت بردن از فکر کردن که شما از دیگران بهتر هستید را منعکس کند.همچنین به معنای عدم صداقت و تفکری خودخواهانه نیز هست.اگر بالن سقوط کرده باشد به معنای افسردگی ، احساس خجالت و عدم کفایت است.
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند