کلاه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲۳:۵۴:۶

معنای کلاه در فال قهوه

کلاه در فال قهوه دیدن کلاه در فال قهوه کلاه

کلاه در فال قهوه به معنای موقعیت جدید در زندگی هست مثل شغل جدید و تغییر شغل یا وضعیتی جدید مثل ازدواج یا طلاق.
اگر شما در حال انجام دادن کاری و تلاش برای موفقیت هستید به احتمال زیاد در این تلاش ناکام خواهید ماند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند