چکش در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲۳:۵۱:۶

معنی چکش در فال قهوه

چکش در فال قهوه دیدن چکش در فال قهوه معنای چکش

مواظب باشید که خطرات احتمالی ای شمارا تهدید می کند . دشمن بی رحمی در اطراف شما وجود دارد. عهد یا قولی ممکن است شکسته شود.
کار های شما و برنامه هایتان به خوبی پیش نخواهد رفت.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند