لیوان در فال قهوه

۱۴۰۰/۶/۵ ۱۱:۰:۱۶
معنی لیوان در فال قهوه

لیوان در فال قهوه نماد بی ارادگی یا حمایت است. شما ممکن است برای محافظت از خود در یک موقعیت یا رابطه سدی نامرئی ایجاد کنید.همچنین لیوان معمولاً به عنوان نمادی از آسیب پذیری و شکنندگی شناخته می شود.
لیوان می تواند نمادی از محافظت نامرئی باشد ، اما همچنین محافظتی شکننده و ناپایدار است. لیوان نمادی از موضوعات حساس در زندگی است. لیوان شکسته در برخی فرهنگ ها خوب تعبیر می شود این بدان معنی است که سختی ها و بدی ها در زندگی از بین می روند. وقت آن است که از چیزهای خوبی که در زندگی دارید قدردانی کنید.


glass
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند