جنین در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲۳:۵۹:۶

دیدن جنین در فال قهوه

جنین در فال قهوه دیدن جنین در فال قهوه بچه در فال قهوه

جنین در فال قهوه یک معنای اصلی دارد و به معنای بچه دار شدن هست.
اما اگر در فال دختر مجردی جنین نقش ببند به این معناست که در زندگی صاحب فال به زودی تغییرات مثبتی ایجاد می شود و این این تغییرات باعث راحتی او در آینده میشود.
اگر در فال پسری جنین نقش ببندد به معنای شروع کاری موفقیت آمیز هست.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند