پا در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۷:۶

تعبیر پا در فال قهوه

پا در فال قهوه پاها در فال قهوه دیدن پا در فال قهوه پا در فال فال واقعی

پا نماد خوبی است. اگر نماد پا را در فنجان خود مشاهده کرده اید به این معنی است که یک سفر کوتاه در انتظار شماست یا کسی از راه بسیار دور می آید تا شما را ببیند!

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند