شیر آب در فال قهوه

۱۴۰۰/۳/۱۴ ۱۱:۰:۱۵
معنی شیر آب در فال قهوه

شیرآلات در فال قهوه به طور کلی نشانگر کنترل احساسات و عواطف است. اگر در فال قهوه ی خود نماد شیر آب را مشاهده کرده اید به معنای این است که شما می توانید احساسات خود را کنترل کنید و آسیب نبینید.
اگر نماد شیر آب در فال قهوه بزرگ باشد به معنای غم و اندوه است.


faucet
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند