چشم در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۵:۹

تعبیر چشم در فال قهوه

چشم در فال قهوه تعبیر چشم در فال قهوه چشم ها فال واقعی قهوه

چشم به این معنی است که کسی حواسش به شما هست. همچنین رنگ چشم که روشن یا تیره باشد می تواند نماد کسی با این مشخصه در واقعیت باشد. همچنین چشم نماد این است که شما با فرد خاصی قرار می گذارید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند