چشم و بینی در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۲۱:۶

دماغ در فال قهوه بینی در فال قهوه چشم در فال قهوه فال واقعی قهوه بینی فال چشم فال

چشم در فال قهوه

چشم نماد حسادت و غبطه خوردن است.بهتر است که مراقب باشید. مواظب جزییات باشید. چشم عصبانی:‌ حسادت ، چشم مهربان:‌ کسی به شما فکر می کند.

بینی در فال قهوه

 دماغ نماد کسی است که  در مورد شما تحقیق می کند ، شایع پراکنی در موردتان

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند