نامه در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۲۶ ۲:۹:۴۳

دیدن نامه در فال قهوه

نامه در فال قهوه به معنای خبر است. اگر در کنار نامه نقاطی وجود داشته باشد به معنای این است که به صاحب فال پول می رسد.
اما اگر نقاطی که در کنار نامه افتاده است ،‌کدر باشد به معنای از دست دادن پول است. اگر نامه سفید باشد به معنای دریافت خبر های خوب یا دریافت کمک از دوستی خوب است.
در برخی منابع دیگر از نامه به عنوان رسیدن خبر های مالی یاد کرده اند. اگر نامه تار یا کدر در فال قهوه مشخص شده باشد یعنی پولی که به شما می رسد آلوده است یا اینکه خیلی زود آن پول را از دست می دهید.

دیدن نامه در فال قهوه نامه در فال قهوه معنی نامه در فال قهوه تعبیر نامه در فال قهوه نامه در فال قهوه

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند