بستنی در فال قهوه

۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۱:۰:۱۶
معنی بستنی در فال قهوه

دیدن بستنی در فال قهوه بیانگر شانس ، موفقیت در عشق و به طور کلی رضایت از زندگی است. شما باید از لحظه لذت ببرید و از آن خوشحال باشید.
این نماد به شما پیشنهاد می كند كه باید آرام باشید و اجازه ندهید كه خلق و خوی شما از كنترل خارج شود.


icecream
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند