قطره در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۳:۶

تعبیر قطرات در فال قهوه

قطره در فال قهوه قطرات در فال قهوه معنی قطره فال واقعی قهوه

قطره نماد خوبی است. هرچقدر اندازه ی قطره بزرگتر باشد ، پول بیشتر و شادی بیشتری به شما می رسد! قطره ای که داخلش سفید باشد(دانه های قهوه قطره ای تو خالی را تشکیل داده باشند) علامت خوبی است و به این معنی است که آرزو های شما به حقیقت می پیوندند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند