عروسک در فال قهوه

۱۴۰۰/۴/۲۳ ۱۱:۰:۱۴
دیدن عروسک در فال قهوه

عروسک در فال قهوه نمادی از شخص یا موقعیتی است که به دلیل رفتار و نگرش خاصتان نمی تواند از شما عبور کند.
عروسک ها نشانگر خواسته ها یا حرف هایی هستند که شما نمی توانید انجام دهید یا بگویید ، هرچقدر که تلاش کنید.
آن ها نمایانگر احساسات سرکوب شده یا نا امنی های شما در زندگی هستند.


doll
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند