الماس در فال قهوه

۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۱:۵۴:۳۳

دیدن الماس در فال قهوه

الماس در فال قهوه دیدن الماس در فال قهوه الماس جواهر در فال قهوه

وقتی در فال خود (الماس یا هر جواهر دیگری) را ببینید به معنای هدیه هست یا شاید به معنای چاپلوسی برای شما از سمت یکی از اطرافیانتان باشد.
اگر الماس در بخش تاریک فنجان نقش ببندد به این معناست که شخصی قرار هست هدیه ای به شما بدهد اما شخص هدیه دهنده مقاصد شومی دارد.
اگر الماس در قسمت روشن فنجان نقش ببندد به این معناست که شما قرار هست که هدیه ی فوق العاده دریافت کنید یا یک چیز خیلی خاص مثل مهمانی غافل گیری تولدتان!
اما یک الماس افقی در فال قهوه میتواند به معنای هدیه ای باشد که برای شما دردسر ایجاد میکند.

 

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند