فال قهوه روزانه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱/۱۶ ۰:۰:۶

متولدین فصل بهار
یک تلفن یا یک تماس از شخصی که به او علاقه مند هستید خواهید داشت و این مسئله شما را خوشحال میکند اگر در کارهایتان کسی دائماً با شما مخالفت می کند بهتر است که اهمیت ندهید چون نهایتاً برد با شما است اگر در کاری تردید دارید بهتر است کمی صبر کنید و بعدا با حوصله و آرامش تصمیم بگیرید

متولدین فصل تابستان
بهتر است در کارهای تان جوانب احتیاط را در نظر بگیرید در شغل موفقیت و پیروزی خواهید داشت سعی کنید از فرصت‌هایی که پیش رویتان قرار می‌گیرد استفاده کنید امکان سفری خارجی برای شما مهیا خواهد شد

متولدین فصل پاییز
اگر با همسرتان به مشکل برخوردید نگران نباشید او به سمت شما باز خواهد گشت شما فردی جسور و شجاع هستید بهتر است خودتان را دست کم نگیرید مشخص قهر می کنید و مدتی از او دور میمانید اما این قضیه ختم به خیر خواهد شد

متولدین فصل زمستان
از شخصی از نزدیکان هدیه‌ای دریافت خواهید کرد در کاری که به شما مربوط نیست مداخله نکنید به ضررتان خواهد بود امضای یک سند یا یک قرارداد کاری برای شما دیده می‌شود که مثبت است

مطالب فوق صرفاً جنبه سرگرمی دارد
ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند