خنجر در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۱:۴۳:۶

تعبیر خنجر در فال قهوه

خنجر درفال قهوه تعبیر خنجر در فال قهوه دیدن خنجر در فال قهوه فال قهوه واقعی

خنجر یکی از نماد های شوم در فال قهوه است. اگر خنجر را در فنجان قهوه خود مشاهده کرده اید یعنی باید از یک  وضعیت بسیار بد که ممکن است مربوط به رابطه ی عشق یا کاری باشد سریعا بیرون بیایید.
ممکن است با یکی از نزدیکان قطع رابطه کنید. طلاق در راه است. دشمنان شما برایتان نقشه می کشند. یک دوست صمیمی شما را ناراحت می کند.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند