سنج در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۸:۴۰:۸

تعبیر سنج در فال قهوه

سنج در فال قهوه فال قهوه واقعی زیبا سنج موسیقی

سنج نماد این است که باید بیشتر به اطرافتان توجه کنید. حواستان به اطرافیان باشد و مواظب باشید که کار اشتباهی نکنید. در واقه سنج نماد هشدار دادن است.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند