صلیب در فال قهوه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۹:۵۴:۶

دیدن صلیب در فال قهوه

صلیب در فال قهوه دیدن صلیب در فال قهوه فال قهوه واقعی نماد صلیب

صلیب نماد خوبی در فال قهوه نیست.
صلیب نشان از بیماری ، مشکلات و تاخیر در کار دارد.
اگر شما در فنجان خود این نماد را مشاهده کرده اید بهتر است که کمی مراقب سلامت روانی و فیزیکی خود باشید.

ربات فالگیر تلگرام

متولد کدوم ماهی ؟
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند